+48 (34) 3000 281
info@softbuy.eu

Reklamacje i zwroty

Rękojmia za wady

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec konsumenta, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat.

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres tj. BPB Consulting Sp. z o.o. S.K.A. (42-200 Częstochowa, ul. Garncarska 34) lub też mailowo na info@softbuy.eu. W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 34 300 02 81.

Jeśli zakupiony produkt posiada wadę lub jest niezgodny z opisem należy postępować według podanej procedury reklamacyjnej:

 

  1. Zapakuj produkt oraz wszystkie niezbędne akcesoria w sposób bezpieczny i wyślij na adres firmy BPB Consulting Sp. z o.o. S.K.A. (42-200 Częstochowa, ul. Garncarska 34). Do paczki dołącz wypełniony formularz reklamacji dostępny tutaj. Wypełnienie formularza nie jest konieczne, ale znacznie ułatwi rozpoczęcie procedury reklamacyjnej. Jeśli nie chcesz korzystać z formularza, dołącz krótki opis wady produktu wraz z danymi osobowymi, numerem zamówienia oraz formą rekompensaty (naprawa / wymiana na nowy / obniżenie ceny / odstąpienie od umowy).
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację. O wynikach postępowania zostaniesz poinformowany telefonicznie lub mailowo.
  3. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych od podjęcia decyzji spełni żądania Klienta poprzez naprawę produktu, wymianę na nowy, obniżenie ceny lub zwrot środków.
  4. Jeśli reklamacja okaże się niezasadna, Sprzedawca w ciągu 7 dni roboczych odeśle reklamowany produkt (na koszt Sklepu) do Klienta, dołączając pisemne wyjaśnienie dla podjętej decyzji.

 


Gwarancja

Gwarancje są dobrowolnym uprawnieniem Sprzedawcy, dlatego też nie są one dołączane do każdego produktu. Jednak w naszym Sklepie znajdziesz wiele produktów, które posiadają gwarancję producenta. Gwarancje nie wyłączają w żaden sposób uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi.

Jeśli zakupiony produkt posiada wadę lub jest niezgodny z opisem, można zareklamować produkt na podstawie gwarancji. W tym celu należy:

 

  1. Zapakować produkt oraz wszystkie niezbędne akcesoria w sposób bezpieczny wraz z kserokopią faktury / paragonu i oryginalną kartą gwarancyjną. Do paczki dołącz również opis wady produktu.
  2. Przesyłkę należy nadać do serwisu wskazanego na karcie gwarancyjnej.
  3. O wynikach postępowania reklamacyjnego zostaniesz poinformowany przez Serwis, do którego został odesłany produkt.

 


Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia produktu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy dołączany jest do każdego zamówienia oraz możliwy do pobrania tutaj. Udostępniony przez nas formularz nie jest wymagany przy odstąpieniu – Konsument może złożyć oświadczenie w dowolny sposób, pisemnie na adres: BPB Consulting Sp. z o.o. S.K.A. 42-200 Częstochowa, ul. Garncarska 34 lub mailowo na info@softbuy.eu.

Jeśli chcesz odstąpić od umowy postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami:

 

  1. Poinformuj Sklep o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu w formie pisemnej lub mailowej. Od tego momentu masz 14 dni na odesłanie produktu do Sklepu.
  2. Zapakuj produkt w sposób umożliwiający bezpieczne dotarcie do Sklepu i odeślij na adres: Częstochowa 42-200, ul. Garncarska 34 wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu (jeśli nie zostało ono wcześniej wysłane). Koszt przesyłki pokrywa Klient.
  3. Sklep sprawdzi otrzymany towar. Jeśli nie zauważymy żadnych widocznych śladów użytkowania oraz nie będziemy mieli żadnych zastrzeżeń, na podany podczas składania zamówienia adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie odstąpienia od umowy.

 


Koszty produktu oraz pierwszej przesyłki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w sposób określony przez Klienta (przelew bankowy / przekaz pocztowy). Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W takiej sytuacji Sklep obniży zwracana kwotę o związany z tym spadek wartości rzeczy sprzedanej.